Kamerabevakning i butiken

GDPR


Vid kamerabevakning är vi skyldiga att informera våra kunder enl nedan


Personuppgiftsinsamling via kamerabevakning

 

Frukthandlarn spelar in video på de områden där vi tydligt informerar med skyltning om kamerabevakning. Vårt behov att behandla dina personuppgifter är baserat på en intresseavvägning rörande vårt intresse att säkerställa att våra fastigheter och lokaler är säkra för vår personal, såväl som dig som besökare, användare eller hyresgäst. Därmed behandlas personuppgifter för att förebygga och identifiera brott, identifiera och övervaka brandrisker samt igenkänna och/eller identifiera individer och/eller fordon.

 

Personuppgifter delas med tredje part endast om denna har ett berättigat behov av att se dina personuppgifter för teknisk support, eller leverantör av säkerhetstekniska system utför jobb hos oss. Personuppgifter kan även delas då vi har en lagstadgad skyldighet att dela med oss av personuppgifter till rättsväsende inklusive polis, eller annan part som gör anspråk på lagstadgad skyldighet eller driver rättsliga anspråk. 

 

Inspelat material förvaras normalt i 31 dagar, i vissa fall upp till 60 dagar, och längre än så endast om vi misstänker att inspelat material innehåller t.ex. brottsliga handlingar och vi kan komma att behöva fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. När personuppgifter inte längre är nödvändiga för ovannämnda ändamål raderas de ur våra system. 

 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med frågor, klagomål eller för att be om åtkomst till de uppgifter vi har om dig, för att korrigera eventuella fel i våra uppgifter, dra tillbaka till medgivande till att dina uppgifter behandlas på ett visst sätt eller begära radering av material. Om en begäran innebär att vi måste överträda lagar, regler, yrkeskoder eller om det skulle visa sig vara omöjligt, medföra en oproportionell ansträngning eller bryta mot tystnadsplikten kan begäran nekas.

 

Vårt dataskyddsombud är Peter Kjellberg och han kan kontaktas via email fruktpagen@hotmail.com eller telefon 0706 64 68 74

 

Du har även rätt att göra en anmälan hos Datainspektionen om ni anser oss bryta mot lagar, regler eller avtal: www.datainspektionen.se/